ขายที่ดินติดถนนหลักพร้อมกิจการร้านอาหารร้านกาแฟ อ.แม่ริม เชียงใหม่ (ESMR5021)

ราคา 18,000,000 บาท

สำหรับขาย

 1 ห้องนอน
 1 ห้องน้ำ
 5 โรงจอดรถ
 พื้นที่ 505 ตารางวา

ขายที่ดินติดถนนหลักพร้อมกิจการร้านอาหารร้านกาแฟ อ.แม่ริม เชียงใหม่

ราคา 18 ล้านบาท ต่อรองได้เอง

รายละเอียด
-เนื้อที่ 1-1-05 ไร่ (505 ตร.ว.)
-เอกสารสิทธิ์โฉนด พื้นที่ใช้สอยรวม 320 ตารางเมตร
-หน้ากว้างติดถนนโชตนา 40 เมตร
-ขายพร้อมร้านกาแฟ ร้านอาหาร บรรยากาศธรรมชาติมีน้ำตกและสวนสวยตกแต่งอย่างสวยงาม
- ขณะนี้กิจการดำเนินการอยู่ เจ้าของพัฒนาที่ดินเพื่อขายพร้อมธุรกิจ ผู้ซื้อสามารถเข้ามาดำเนินกิจการต่อได้ทันที

รายละเอียด
มี 2 อาคาร ร้านกาแฟและร้านอาหาร
อาคารสร้างมาแล้ว 1 ปี สภาพใหม่เอี่ยม
ห้องน้ำ 5 ห้อง จอดรถได้ประมาณ 15 คัน
ริมถนนจอดเรียงกันได้ตลอดแนว

โซนร้านกาแฟมีแอร์ 3 ตัว เครื่องบดกาแฟ 3 เครื่อง และเครื่องทำกาแฟ RANSARIO ชนิด 2 หัว
-พื้นที่ใช้สอยรวม 2 ชั้น 200 ตารางเมตร
พื้นที่ใช้สอยชั้นล่าง 100 ตารางเมตร
ด้านบนดาดฟ้าอีก 100 ตารางเมตร
สามารถชมวิวภูเขาได้ 180 องศา
ฮวงจุ้ยดี หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

โซนร้านอาหารแยกมาอีก 1 อาคาร
พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร

** ติดทรัพย์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเสนอขาย**

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่ริม 6 นาที (4.9 กม.)
จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 5 นาที (3 กม.)
จากตลาดทวีโรจน์ 5 นาที (3 กม.)
จากแม่ริมพลาซ่า 12 นาที (10 กม.)
จากศูนย์ราชการเชียงใหม่ 23 นาที (20 กม.)
จาก MAYA Lifestyle Shopping Center 27 นาที (25 กม.)
จากCentral Festival 30 นาที (28 กม.)
จากสนามบินเชียงใหม่ 34 นาที (30 กม.)

📍ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม เชียงใหม่

Land for sale on the main road with restaurants and coffee shops in Mae Rim District, Chiang Mai.

Price 18 million baht.

details
- Area 1-1-05 Rai (505 sq.wa.)
- Title deed documents Total usable area 320 Sq.m
- Width next to Chotana Road 40 meters
- Sold with a coffee shop, restaurant, natural atmosphere, with a beautiful waterfall and beautiful garden.
- The business is running. Owner develops land for sale with business. Buyers can continue the business.

details
There are 2 buildings, a coffee shop and a restaurant.
The building has been built for 1 year and is in brand new condition.
5 bathrooms, parking for about 15 cars
On the roadside, parking can be arranged along the way.

The coffee shop zone has 3 air conditioners, 3 coffee grinders and 2 RANSARIO coffee machines.
- 2 floors total usable area 200 square meters
Ground floor usable area 100 square meters
Above the roof another 100 square meters
Beautiful Mountain view 180 degrees.
Good Feng Shui Facing East

The restaurant zone is separated by another building.
Usable area 120 square meters

** This property assigned a contract to be a seller **

From Mae Rim Rajabhat University 6 minutes (4.9 km.)
From Thanyarak Hospital 5 minutes (3 km.)
From Taweerot Market 5 minutes (3 km.)
From Mae Rim Plaza 12 minutes (10 km.)
From Chiang Mai Government Center 23 minutes (20 km.)
From MAYA Lifestyle Shopping Center 27 minutes (25 km.)
From Central Festival 30 minutes (28 km)
From Chiang Mai Airport 34 minutes (30 km)

📍Kia Lek Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai


清迈湄林区主干道上的待售土地,设有餐厅和咖啡店。

价格1800万泰铢

细节
- 区域 1-1-05 Rai (505 sq.wa.)
- 地契文件 总使用面积320平方米
- Chotana Road 旁的宽度 40 米
- 与咖啡店、餐厅、自然氛围、美丽的瀑布和美丽的花园一起出售。
- 该业务目前正在运营中。 业主与企业一起开发土地出售。 买家可以立即进入并经营业务。

细节
有 2 栋建筑,一间咖啡厅和一间餐厅。
该建筑已建成 1 年,处于全新状态。
5 间浴室,可停放约 15 辆车
在路边,沿途可以安排停车位。

咖啡店区有3台空调、3台咖啡研磨机和2台RANSARIO咖啡机。
- 2层总使用面积200平方米
一楼使用面积100平方米
屋顶上方还有 100 平方米
你可以看到180度的山景。
好风水朝东

餐厅区被另一栋建筑隔开。
使用面积120平方米

** 物业已被分配出售 **

距湄林皇家大学 6 分钟(4.9 公里)
从 Thanyarak 医院 5 分钟(3 公里)
距 Taweerot 市场 5 分钟(3 公里)
距湄林广场 12 分钟(10 公里)
距清迈政府中心 23 分钟(20 公里)
从 MAYA Lifestyle 购物中心 27 分钟(25 公里)
距离 Central Festival 30 分钟(28 公里)
距清迈机场 34 分钟(30 公里)

📍清迈湄林区Kia Lek街道

  ตำบล ริมใต้ , อำเภอ แม่ริม , จังหวัด เชียงใหม่

URL แบบย่อ

BOW TANANNAT

 062 54-65828

 ส่งข้อความถึงผู้ขาย

{{ errors.first('name') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('detail') }}